Gegevensbescherming

Gegevensbescherming
Photo by Towfiqu barbhuiya / Unsplash

In het volgende privacybeleid informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in het kader van onze website. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, Telecommunicatiewet 2003).

Zodra u als gebruiker toegang krijgt tot of een bezoek brengt aan onze website, worden uw IP-adres en het begin en einde van de sessie geregistreerd. Dit is om technische redenen en vormt daarom een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR.

Contact met ons
Als u contact met ons opneemt, hetzij via ons contactformulier op onze website, hetzij per e-mail, worden de gegevens die u ons toestuurt gedurende zes maanden door ons opgeslagen om uw vraag te verwerken of in het geval van verdere vervolgvragen. Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

Nieuwsbrief
U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig en uw verklaring dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres en uw toestemming/verklaring dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen nodig. Na aanmelding voor onze nieuwsbrief ontvangt u van ons een bevestigingsmail met een link om uw aanmelding te bevestigen. U kunt uw inschrijving op elk gewenst moment annuleren. Stuur de annulering naar ons e-mailadres: luke@sheetmetalconnect.com.

Uw gegevens in verband met de verzending van de nieuwsbrief worden in geval van annulering onmiddellijk door ons gewist. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de annulering, die op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast.

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene hebt u recht op het volgende met betrekking tot uw door ons opgeslagen gegevens

Informatie
Verwijdering van de gegevens
Correctie van de gegevens
Overdraagbaarheid van de gegevens
Herroeping en bezwaar tegen gegevensverwerking
Beperking
Als u vermoedt dat bij de verwerking van uw gegevens inbreuk is gemaakt op de gegevensbeschermingswetgeving, kunt u een klacht indienen bij ons (luke@sheetmetalconnect.com) of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens
Websitebeheerder: Sheet Metal Connect e.U.
Telefoonnummer:
E-mail: luke@sheetmetalconnect.com

Bron: DSGVO Gegevensbescherming Generator Oostenrijk in samenwerking met advocaat Wenen