2 min read

4 stappen om de productiviteit te verbeteren bij kleine series

De maakindustrie verandert van massaproductie naar individuele productie: Voorheen waren er grote series met vaste prijzen. Tegenwoordig zijn de prijzen elke dag anders, series soms wel tot grootte 1 en steeds meer variaties in het type aanvraag: verschillende materialen, verwerkings- en leveringsdata.

Daarnaast nemen ook de eisen voor administratieve zaken als certificering, traceerbaarheid en First Article Inspection (FAI) toe. Dit alles moet goed worden beheerd, want een fout is snel gemaakt.

De impact op de organisatie hiervan is:

  • Grotere druk op de werkvoorbereiding en verkoop.
  • Marges zijn krapper omdat de klant liever niet betaalt voor administratiekosten.
  • Werknemers vinden wordt moeilijker: er is breder en hoger geschoold personeel nodig.

Al deze zaken leiden tot één conclusie: We moeten anders gaan werken om mee te kunnen met de markt.

Hier is een cyclus van vier fasen die je kunt gebruiken om de productiviteit te verhogen:

  • Stap 1: Automatiseer data-invoer: Zorg dat orders automatisch worden ingevoerd in een ERP en/of productiesoftware (MES) op basis van data-import en geef klanten real-time inzicht in de voortgang via een portal of ketenintegratie.
  • Stap 2: One piece flow: Plan volgens doorlooptijden in plaats van efficiëntie. Train mensen zodat ze het proces van A tot Z begrijpen en hierop verbeteringen kunnen doorvoeren. Uiteindelijk ontstaat hier een zelfregulerend systeem, bijvoorbeeld POLCA uit QRM of vergelijkbare kanban-systemen (bottom-up aanpak!)
  • Stap 3: Werk digitaal: Laat de werkvloer over de hele flow werken op basis van databases en 3D-modellen (i.p.v. 2D- DXF en werkbonnen). Als data-invoer vanuit de productie strikt noodzakelijk is, doe dat dan op de vloer, bijvoorbeeld via tablets/scanners of andere slimme apparaten/machines.
  • Stap 4: Datagedreven verbeteren: Gebruik algoritmen en formules om prijzen en planningen te bepalen, zodat het niet langer afhankelijk is van menselijke input. Gebruik historische gegevens van machines, medewerkers en procesgegevens (inclusief nacalculatie) om de formules te automatiseren.

Herhaal bovenstaande stappen totdat de administratieve taken volledig geautomatiseerd zijn. Dit wordt bereikt wanneer medewerkers alleen hoogwaardig kennis en vakwerk leveren in plaats van de dagelijkse sleur.

Opmerking: Je hoeft stappen niet op elk gebied van het bedrijf tegelijkertijd uit te voeren, of in een vaste volgorde. De digitale volwassenheid van je bedrijf speelt hier sterk in mee.

Als je wat tijd heeft bespaard met automatische orderinvoer, bevind je business zich mogelijk in verschillende fasen van de cyclus in verschillende delen van het bedrijf.

Je bevindt je bijvoorbeeld in de fase van one-piece-flow planning voor specifieke klantsegmenten of ordersoorten, en de datagedreven fase met offertesoftware, en de 3D-modelfase met je engineeringteam.

Het punt is:

Om concurrerend te zijn in de nieuwe wereld, moeten kleine series worden gezien als een kans om slimmer te werken, niet als een bedreiging.

Een kleine serie ten koste van massaproductie is mogelijk, mits de processen en automatisering hierop zijn ingericht.

Als je nog steeds probeert om grote series te maken, terwijl je vasthoudt aan het verleden, kan "Stap 0" daarmee stoppen zijn.