1 min read

A en B-klasse oplossingen

De plaatbewerkingsindustrie is zeer divers. Als we alleen naar twee soorten bewerkingen kijken, zitten daar al talloze subtechnieken onder. Deze vereisen specialistische kennis en software.

Bijvoorbeeld…

Snijtechnieken:

 • Lasersnijden
 • Plasmasnijden
 • Autogeensnijden
 • Watersnijden
 • etc.

Perstechnieken:

 • Ponsen
 • Nibbelen
 • Stansen
 • Vormdrukken
 • Kanten/Zetten
 • etc.

Gezien de grote diversiteit moet elke softwaremaker de afweging maken: wie is de doelgroep? Gaan ze voor de brede markt en brengen ze zoveel mogelijk opties in één systeem? Of houden ze vast aan een specialiteit?

Binnen CAM-software is het ene nesting-programma niet hetzelfde als het andere. Ook het ene kant-programma is niet hetzelfde als de andere.

Dit geeft het verschil tussen A- en B-klasse oplossingen.

De A-oplossing is de beste oplossing voor een beperkt aantal opties, vaak zelfs van maar een paar merken machines.

De B-oplossing is veelzijdiger, maar kan niet de diepgang van de A-oplossing bieden.

Beslissen wanneer een A- of B-oplossing moet worden gekozen en welk systeem het beste is, vereist een strategie. De strategie moet bepalen wie de ideale doelgroep is en om wat voor bewerkingen daarbij horen, nu en in de toekomst.