1 min read

Het Doel Is Om Geld Te Verdienen

Continu leren leidt tot slimmer werken. Slimmer werken leidt tot meer geld verdienen.

Door je op de bottleneck te richten, bereik je je doel sneller. Alleen als je iets doet dat belangrijk voor je is, werk je slimmer en productiever.

Deze filosofie wordt het beste uitgelegd in de management classic Het Doel van Eliyahu M. Goldratt.

Het is een absolute must-read voor iedere ondernemer in de maakindustrie. Waarom: Het helpt ons een fundamenteel begrip te krijgen van het ontwerpen van productieve systemen.

Denk maar eens na over deze 3 zinnen uit het boek:

  • Productiviteit is de handeling die een onderneming dichter bij haar doel brengt. Elke actie die een onderneming dichter bij haar doel brengt, is productief. Elke actie die een bedrijf niet dichter bij zijn doel brengt, is niet productief. Het doel is geld verdienen.
  • Je moet de capaciteit niet in evenwicht brengen met de vraag. Wat je in plaats daarvan moet doen is de flow van producten door de fabriek in evenwicht brengen met de vraag uit de markt. (Luke: verbeter de doorstroming, dan pas meer capaciteit toevoegen.)
  • Doorvoer is het belangrijkst, daarna de voorraad, vanwege de invloed daarvan op de doorvoer, en pas daarna, aan het eind, komen de operationele kosten.

Krachtige punten, vind je niet?

Morgen laat ik je ook het 5-stappenproces zien voor het vinden van procesknelpunten en het toepassen van de Theory of Constraints. Dit is van fundamenteel belang om te bepalen waar procesverbetering moet worden toegepast.