Complete Gids 🧭 · · 15 min lezen

Model Based Definition (MBD) en STEP-bestanden in Metaalbewerking - Volledige Gids

Ontdek hoe Model Based Definition (MBD) en STEP-bestanden je bedrijf in de metaalbewerking kunnen helpen. Deze complete gids legt uit hoe je over kunt stappen van gedrukte werkinstructies naar interactieve 3D-modellen voor efficiëntere productie en minder fouten.

Model Based Definition (MBD) en STEP-bestanden in Metaalbewerking - Volledige Gids

Heb je ooit geprobeerd om klantverzoeken automatisch te verwerken? Wil je de werkplaats papierloos aansturen?

Dan weet je dat het lastig is omdat je waarschijnlijk .DXF- en .STEP-bestanden van de klant ontvangt, maar ook technische tekeningen in .PDF-formaat. Om een klantaanvraag te verwerken, moet je die bestanden nog steeds handmatig in jouw systeem invoeren, misschien de instructies afdrukken en alles organiseren.

Maar wat kun je doen als je de orderinvoer wilt automatiseren? Sommige fabrikanten hebben succes geboekt door Model-Based Definition (MBD) te gebruiken en over te stappen van gedrukte werkinstructies naar interactieve 3D-modellen met productie-informatie.

Maar er zijn een paar dingen die je moet weten voordat je hier nu mee begint, om te voorkomen dat de kosten uit de hand lopen.

Het is belangrijk om bij te blijven met de nieuwste technologieën, maar niet alle oplossingen zijn marktklaar voor de enorm diverse en zeer gespecialiseerde metaalbewerkingsmarkt. Je kunt niet zomaar een MBD-viewer kopen en dan aan de slag; je zult het proces moeten doordenken, van de intake van het werk tot de voltooiing van de productie.

Wat is dan de juiste strategie?

Dit artikel vertelt je wat je moet weten voordat je aan de slag gaat met MBD. We kijken naar gemeenschappelijke best practices, geschikte bestandsindelingen zoals QIF, JT en IGES, wat de huidige marktsituatie is en met welke oplossingen je vandaag kunt beginnen.

Inhoudsopgave

Wat is Model Based Definition (MBD)?

Model-Based Definition (MBD) is een techniek om fabricage- en ontwerpinformatie in een 3D-model op te nemen in plaats van traditionele 2D-technische tekeningen te gebruiken.

Het is het proces waarbij geannoteerde 3D CAD-modellen worden gebruikt die semantische PMI (productiegegevens) bevatten om de definitieve autoriteit te zijn gedurende de hele levenscyclus van het product.

Het wordt al veel gebruikt in hightech-sectoren zoals lucht- en ruimtevaart en militaire toepassingen en gaat door in de toeleveringsketen. Zoals je al geraden hebt, wordt het ook gebruikt in de metaalbewerking markt.

Waarom is dit zo’n belangrijke ontwikkeling?

Het belangrijkste doel van deze garantie is om de kwaliteit van het geassembleerde product te waarborgen door zowel instructies als een plek te hebben om toleranties en kwaliteit te controleren zonder het model te verlaten.

Dankzij de nieuwe workflow op basis van 3D CAD-modellen kunnen ontwerpers gemakkelijker met elkaar in contact komen dankzij een centrale bron van waarheid voor ontwerp, voorbereiding, productie en kwaliteitscontrole.

De term “model” verwijst naar elke weergave van een enkel onderdeel dat kan worden gebruikt voor referentie- of verificatiedoeleinden. Modellen worden gemaakt met behulp van CAD-software zoals Revit, AutoCAD, CATIA en Solidworks. Deze modellen kunnen worden bewerkt en voor verschillende doeleinden in het fabricageproces worden gebruikt.

Door productievereisten vast te leggen en over te brengen in een 3D-model in plaats van 2D-tekeningen, wordt een model machineleesbaar en wordt het gemakkelijker om de tekeningen automatisch te verwerken en sneller en nauwkeuriger in productie te gaan.

Belangrijkste uitgangspunt van MBD is de interoperabiliteit van data zodat een volledig digitale fabriek kan worden gerealiseerd. Voor Industry 4.0 of Model-Based Enterprise is het cruciaal dat de data naadloos door de onderneming kan stromen en zelfs op een uniforme manier kan worden uitgewisseld met leveranciers.

De geschiedenis van CAD-bestanden en MBD

CAD-bestanden zoals we ze kennen, bestaan al sinds de jaren ’80. Ze zijn ontwikkeld om de nauwkeurigheid en prestaties van productie bewerkingen te verbeteren, door ingenieurs in staat te stellen de parameters van een bestaand ontwerp te wijzigen of een geheel nieuw ontwerp te maken.

Deze bestanden werden voornamelijk gebruikt voor modelleringsdoeleinden, maar na verloop van tijd werden CAD-bestanden ook een integraal onderdeel van de metaalproductie.

De CAD-bestanden die we tegenwoordig gebruiken, zijn ontworpen om te worden gebruikt in elke context waarin een computer met een model kan communiceren. In de afgelopen 20 jaar zijn CAD-bestanden echter steeds complexer geworden.

Zonder in detail te treden over elk bestandstype, volgt hieronder een korte geschiedenis van hoe CAD-bestanden tot stand kwamen en wat hun rol vandaag de dag is.

The 1960’s – First CAD systems

De eerste vermeldingen van CAD-bestanden stammen uit de jaren 60. Toen leidde de uitvinding van de computer tot de DAC (Design Automated by Computer), CADAM (Computer-Graphics Augmented Design and Manufacturing) en Computervision. Hier is alles begonnen.

De technologie werd in dit stadium alleen gebruikt door militairen en universiteiten.

The 1960’s – First CAD systems

De eerste vermeldingen van CAD-bestanden stammen uit de jaren 60. Toen leidde de uitvinding van de computer tot de DAC (Design Automated by Computer), CADAM (Computer-Graphics Augmented Design and Manufacturing) en Computervision. Hier is alles begonnen.

De technologie werd in dit stadium alleen gebruikt door militairen en universiteiten.

The 1980’s – 3D CAD – The Beginning

AutoCAD werd gelanceerd in 1982. Dit was het begin van de lancering van commerciële toepassingen voor productiebedrijven.

Destijds ondersteunden computers het tekenproces, maar de output was altijd een 2D-geprint document.

Je had namelijk speciale en dure printers nodig (destijds werden ze plotters genoemd) om de gewenste output te krijgen. Er was geen uitwisseling tussen pc’s

The 1990’s – 3D CAD/CAM Moves to the PC

Ten eerste werden de 3D-wireframemodellen alleen gebruikt om de 2D-afdruk ervan te maken. Pas vele jaren later werd de CNC-technologie geïntroduceerd, die 3D-coördinaten bevatte voor de bediening van de machine.

Solid modelling begon rond het midden van de jaren negentig in pc-software te verschijnen. Toen was het voor het eerst mogelijk om solid models in IGES-, STEP-, ACIS- en Parasolid-formaten te delen.

Dit kwam ook met de uitvinding van het Portable Document Format (.PDF) om niet langer 2D technische tekeningen te hoeven printen, maar deze via digitale kanalen te versturen.

Het nu veelgebruikte bestandsformaat .STEP is ook rond 1995 uitgevonden, waar we verder in het artikel op in zullen gaan.

De vroege jaren 2000 – Internet en uitwisseling van bestanden

Productiebedrijven begonnen langzaam verbinding te maken met internet, maar daarvooor werden vereisten werden uitgewisseld via fax of verzonden per post (meest gebruikelijk).

Nu heeft internet het mogelijk gemaakt om CAD-bestanden via e-mail uit te wisselen. Er was een enorme boom aan nieuwe softwaresystemen, de systemen waarmee we tegenwoordig werken.

The early 2010’s – Modern CAD-file formats

De markt is steeds competitiever geworden en de eisen aan kwaliteit en snelheid zijn sterk toegenomen.

Sinds het begin van de jaren 2010 zijn grotere CAD-makers begonnen te werken aan hun eigen implementaties van bestandsformaten die meer informatie bevatten, die we Product Manufacturing Information (PMI) noemen.

Nationale organisaties zoals het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de Verenigde Staten werken dagelijks om het veld te standaardiseren en als gevolg daarvan worden nieuwe universele formaten ontwikkeld die niet langer gebonden zijn aan een specifieke CAD-leverancier.

CAD- en technische documentatie vandaag

Een PDF- en 3D-model (meestal in .STEP) is het standaardproduct dat nu door de meeste kleine bedrijven wordt gebruikt en wordt aangevraagd door de leveranciers. Dit complete informatiepakket noemen we TPD: Technical Product Documentation, die engineers moeten aanleveren bij een fabrikant om de productiekwaliteit te garanderen.

Er is niets meer nodig dan een compatibel CAD/CAM-systeem dat het oorspronkelijke of neutrale 3D CAD-model kan importeren en een Adobe-lezer om toegang te krijgen tot de informatie. Het STEP-bestandsformaat is nu algemeen geaccepteerd en heeft aanzienlijke uitbreidingen gemaakt op het gebied van gegevens die in het bestand kunnen worden opgenomen.

Dit leidt ons naar de start van Model Based Definition en STEP AP242 van vandaag.

STEP-bestanden

Wat is een STEP-bestand?

STEP staat voor Standard for the Exchange of Product Data (STEP).

Het is een neutraal bestandsformaat dat niet afhankelijk is van de CAD-software waarmee je werkt. Het bevat informatie over 3D-objecten en wordt meestal gebruikt om 3D-gegevens over te dragen tussen verschillende CAD- en CAM-programma’s. Het is wereldwijd het meest populaire bestandsformaat voor het uitwisselen van 3D-modellen.

Er zijn veel CAD-softwaretools die STEP-bestanden ondersteunen, waaronder AutoCAD, Fusion, SolidWorks, OnShape, PTC Creo, CATIA en ArchiCAD.

Deze programma’s kunnen naar dit bestand exporteren en er zijn gratis viewers en converters beschikbaar zodat fabrikanten dit formaat zonder extra kosten kunnen gebruiken.

De meest gebruikte en veelzijdige is Autodesk Fusion 360 , omdat het op Windows, macOS en mobiele apparaten draait, evenals via een webbrowser.

Als alternatief kunt je FreeCAD , ABViewer , TurboCAD , CATIA van Dassault Systemes en IDA-STEP proberen. Er zijn ook gratis online STEP/STP-viewers van eMachineShop en ShareCAD.org.

Een zeer nauwkeurige standaard voor productie:

Een STEP-bestand is een wiskundige weergave van een curve, opgeslagen in een NURBS-specificatie. De NURBS-specificatie is in staat om gegevens met exacte precisie op te slaan.

Dit precisieniveau kan niet worden bereikt met behulp van de polygoon- en driehoekrepresentaties die worden gebruikt door op visualisatie gerichte alternatieve bestandsindelingen die in meer creatieve sectoren worden gebruikt.

NURBS-representaties worden gebruikt door CAD-bestanden omdat ze ervoor zorgen dat de uiteindelijke gefabriceerde creaties perfect vloeiende rondingen hebben, zoals mooi afgeronde iPhone-hoesjes of mooie vegen op carrosserieën.

Het STEP-bestandsformaat is gericht op de overdracht van uitvoering en vorm, niet op visuele verschijning voor zo’n gebrek aan texturen en verlichting. Het is gemaakt voor productie, niet voor high-fidelity grafische doeleinden zoals videogames.

De geschiedenis van STEP-bestandsstandaarden (AP203, AP214, AP242)

De eerste start van STEP was met AP 201. waar basisontwerp mogelijk was. Dit breidde zich in de loop der jaren uit. AP 203 begon met Configuration Controlled Design. Dit formaat bevat informatie zoals geometrie, topologie, maar ook wat productinformatie (namen van onderdelen).

STEP AP 214 werd vervolgens vrijgegeven, die uitgebreide productgegevens overdraagt, inclusief samenstellingen (organisatiegegevens, samenstellingsstructuur, onderdelenlijstgegevens, rand-, oppervlakte- en volumemodellen, kleur, lijnbreedte, gearceerde weergave, tekeningen, materiaalinformatie, oppervlakte-eigenschappen, toleranties).

STEP AP 214 is de standaard voor de auto-industrie en wordt daarom ook veel gebruikt in de metaalbewerking. Meestal exporteert CAD-software standaard in AP 214.

De nieuwste ontwikkeling is STEP AP 242: waar STEP AP 203 en AP 214 worden samengevoegd tot één standaard voor modelgebaseerde 3D-engineering.

Naast de functionaliteit die bekend is van AP 214 of AP 203 zijn in AP 242 de volgende functionaliteiten toegevoegd: Shape data quality, 3D-Tesselated geometrie, 3D Product Manufacturing Information (PMI) met semantische weergave, Access right management.

Dit betekent dat een model de fabricage-instructies binnen het 3D-bestand kan bevatten, wat in theorie de noodzaak voor een 2D-tekening elimineert. Deze bewering is in dit stadium echter nog niet bewezen, waar we later in het artikel op terugkomen.

Andere formaten

QIF

QIF is een nieuwere ISO-standaardindeling met de meest robuuste reikwijdte op MBD, met name semantische PMI voor door mensen en machines leesbare CAD-downstream voor automatisering, analyse en Big Data.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het speciaal gemaakt voor kwaliteitscontrole en metingen daarvan. Het is niet ontworpen voor dezelfde doelen als een STEP-bestand.

Desalniettemin is het een zeer moderne kijk op MBD met geavanceerde concepten zoals tolerantie- en meetfuncties, ondersteuning voor PMI op assembly-niveau en meer.

Het formaat heeft ingang gevonden in de meetkamers en kwaliteitsafdelingen, maar wordt niet vaak gebruikt bij de productie van metalen onderdelen. Als het wordt gebruikt, wordt het toegevoegd aan andere productie, zoals STEP-bestanden.

JT Open

JT staat bekend om zijn visuele weergave, maar het kan ook B-rep en PMI bevatten, waardoor het ook MBD-ready is. Het wordt echter niet door veel fabrikanten gebruikt, die converters nodig hebben als ze het formaat willen gebruiken.

Hoewel het technisch gezien een open formaat is, gebruiken veel leveranciers Siemens’ JT Open Toolkit, die gebruikmaakt van eigen recepten, dus het is minder gebruikelijk buiten Siemens-softwareomgevingen.

Waarom MBD gebruiken?

Als je een fabrikant bent, bijvoorbeeld als je metalen onderdelen vervaardigt, werkt jouw bedrijf tegenwoordig meestal met een verscheidenheid aan 2D- en 3D-tekeningen. Bijvoorbeeld in de .DXF- en .DWG-formaten voor 2D en .STEP voor 3D-modellen.

Om van een tekening naar een offerte en vervolgens naar productie te gaan, moet je de tekening lezen en vervolgens de vereisten in jouw software invoeren. Dit kan een tijdrovende bezigheid zijn die gevoelig is voor fouten.

MBD probeert dit proces te automatiseren, zodat de informatie in de tekening wordt opgeslagen in een 3D-model dat machineleesbaar is. Het probeert ook de benodigde stappen te verminderen en voorkomt dat silo’s in processen voorkomen.

Door dit te doen, kunnen we de snelheid van onze werkprocessen verhogen, de nauwkeurigheid verbeteren en efficiënter zijn in het produceren van complexe producten.

Met Model Based Definition (MBD) wordt alle product- en productiegerelateerde informatie in één digitaal model opgeslagen. Naast het 3D solid model van het ontwerp worden ook aanvullende kenmerken zoals omschrijving, materiaalsoort, afmetingen en toleranties etc. opgeslagen in één gegevensdrager. Dit wordt Product Manufacturing Information (PMI) genoemd.

PMI wordt gebruikt om gegevens tussen systemen digitaal uit te wisselen (semantische gegevens) of om gegevens te visualiseren, bijvoorbeeld voor papierloze productiebesturing.

De voordelen van Model Based Definition (MBD):

Er zijn veel potentiële voordelen voor MBD als het goed wordt geïmplementeerd:

1. Gegevens vroeg in het proces vastleggen en gebruiken

Een belangrijk uitgangspunt bij digitalisering is om informatie zo vroeg mogelijk in het proces op een universeel gestandaardiseerde manier vast te leggen.

Dit heeft twee grote voordelen:

2. Tijdwinst voor werk op een hoger niveau

Omdat het modelleren meer automatisch gebeurt en het lezen van de bestanden geautomatiseerd is, zou een ingenieur in theorie meer tijd kunnen besteden aan werk op een hoger niveau in plaats van 2D-tekeningen te maken, deze af te drukken en tijd te besteden aan het ordenen van PDF’s.

3. Op één lijn zitten (digitaal)

Eén model dat wordt gebruikt van ontwerp tot productie en kwaliteitscontrole, waardoor korte feedbackloops ontstaan. Dit betekent dat er gedurende het hele proces op één bestand kan worden vertrouwd.

Moeten we allemaal aan de slag met MBD?

Weten bedrijven wat MBD succesvol maakt, of volgen ze gewoon de trend? Laten we een duik nemen in de huidige staat.

Grote bedrijven zoals Boeing en GE hebben deze verandering al in hun productieprocessen doorgevoerd en hebben de voordelen ervan ervaren. Veel CAD-leveranciers maken ook veel reclame voor hun nieuwe MBD-functies (tegen een meerprijs).

In sommige industrieën kan het worden gebruikt, maar bijvoorbeeld voor (plaat)metaalfabricage zijn er nog enkele uitdagingen waar we nu naar zullen kijken.

De standaard is volwassen geworden, maar de markt (CAD-leveranciers, CAM-leveranciers en fabrikanten) is nog niet bij met laatste ontwikkelingen.

De uitwisseling van CAD-gegevens in het nieuwe STEP AP242-formaat blijkt niet zonder problemen te verlopen. Sommige gemeenschappelijke kenmerken van plaatwerkproducten worden (nog) niet ondersteund en er is enige weerstand in de markt om te veranderen.

De problemen en uitdagingen

MBD is ‘disruptive’

Bij elke disruptieve technologie zal er weerstand zijn, en er zullen ook veel leveranciers zijn die op deze nieuwe trend springen en hun nieuwste software verkopen.

Meestal kom je in de verleiding om dure systemen te kopen, die in de nabije toekomst irrelevant of absoluut kunnen zijn.

Er is ook een kans dat je wordt “gedwongen” om software te kopen als je voor bepaalde bedrijven wilt werken (denk aan overheid, leger, ruimtevaart), wat wrijving kan veroorzaken in zakelijke relaties.

Weerstand & gebrek aan kennis

Bij elke nieuwe technologie ontstaat er een innovatiekloof: wat is uitgevonden, wordt vaak verkeerd begrepen door eindgebruikers en leveranciers.

Als je jouw klanten vraagt om je MBD-bestanden te sturen, begrijpen ze waarschijnlijk nog niet wat je bedoelt. Als je jouw softwareleveranciers vraagt dat je MBD wilt ondersteunen in jouw proces, is de kans groot dat ook zij hier nog niet de juiste oplossingen voor hebben.

Omdat MBD de stappen in engineering-, productie- en kwaliteitscontroleprocessen drastisch wil verminderen, kan er verwarring ontstaan over de nieuwe rollen.

Gebrek aan volwassenheid en strategie

Bij het exporteren van een 3D solide model met PMI-gegevens naar het STEP AP242-formaat, komt niet alle benodigde informatie in het STEP-bestand terecht.

In sommige CAD-systemen kunnen niet alle functies aan het model worden gekoppeld en soms worden de PMI-gegevens niet correct in het STEP-bestand geschreven.

Als gevolg hiervan gaat bepaalde informatie verloren, onvolledig of onbruikbaar omdat de meeste CAD-systemen niet volwassen genoeg zijn en fabrikanten niet over de benodigde software beschikken om het bestandsformaat volledig te interpreteren.

Praktische problemen voor de fabricage van plaatwerk

Een aantal belangrijke kenmerken van een plaatwerkproduct kunnen nog niet universeel worden vastgelegd in het STEP AP242-protocol. De Nederlandse adviseur Ton Derksen heeft uitgebreid onderzoek gedaan en de volgende lijst met ontbrekende kenmerken opgesteld.

Een STEP AP242-bestand ondersteunt geen gestandaardiseerde documentatie voor:

Vanwege deze tekortkomingen zal voor de productie van plaatwerkproducten met één van deze kenmerken naast het STEP-bestand altijd een aanvullend bestand moeten worden meegestuurd om een volledige Technische Product Documentatie (TPD) te hebben. Daarbij is het argument dat je niet langer behoefte aan een 2D-tekening wordt in dit stadium nog niet volledig bereikt.

Misschien heb je dit al ervaren bij het aanvragen van offertes op een webportaal. Deze functies worden niet ondersteund of je moet ze apart invoeren en een bijbehorende tekening uploaden.

Kortom: je kunt nog niet volledig vertrouwen op enkel jouw 3D-model. Het is nog steeds vereist om 2D-tekeningen en volledige documentatie te hebben.

Maar het is logisch om nu al te beginnen!

Waarom? Het hebben van een 3D-geannoteerd model kan jouw productiekwaliteit aanzienlijk verbeteren als het goed wordt geïmplementeerd, bijvoorbeeld door werknemers op de business een 3D-viewer te geven met de onderdelen en samenstellingen, zodat ze details kunnen opzoeken zonder aanvullende tekeningen te vragen.

Vergeet de kosten niet!

Door de kosten van MBE ligt dit buiten het bereik van kleinere bedrijven. Je moet de juiste CAD-viewers hebben en als je ze ontwerpt met jouw CAD-systeem, moet je de informatie exporteren/importeren.

Het grootste obstakel zal een geïntegreerde fabriek zijn, waar de invoer in jouw systeem (ERP/MES/CAM) de AP242-gegevens moet ondersteunen en deze helemaal tot de business (en terug) moet doordringen. Die projecten zijn kostbaar.

De toekomst van MBD en PMI

Er is nog een lange weg te gaan, maar er wordt gestaag vooruitgang geboekt en we mogen verwachten dat dit in de komende jaren een belangrijke trend zal worden.

MBD is een ontwerptechniek die tot doel heeft het productontwerp sneller en nauwkeuriger te maken. Traditionele 2D-tekeningen zijn de de facto standaard voor productontwerp, maar MBD kan in de toekomst iets zijn dat het overwegen waard is.

MBD is reeds goed toepasbaar voor specifieke industrieën zoals de automobielsector, de lucht- en ruimtevaart en de medische apparatuur. Voor andere sectoren, zoals de bouw en de metaalproductie, is het werk in uitvoering. Als je werk uitbesteedt aan onderaannemers, dan moeten die daar ook de juiste software voor hebben wat vaak nog niet het geval is.

Samengevat: het is nuttig voor sommige taken, maar niet erg gunstig voor de meeste.

Het is mogelijk dat deze ontwikkeling zich voortzet en dat wij in de nabije toekomst een omslagpunt bereiken. Voorlopig is de metaalbewerkingsmarkt er nog niet klaar voor.

Dus, kan MBD werken?

Ja het kan. Het moet gebeuren in een streng gecontroleerd systeem met weinig ruimte voor fouten. Iedereen moet aan boord zijn en het zal enige tijd duren voordat de supply chain in dit opzicht volwassen is, te beginnen met de softwareleveranciers.

Wat we nodig hebben voor succes met MBD

En als je een niet-compatibel CAD- of CAM-systeem opneemt, moet het systeem flexibel genoeg zijn om dat op te nemen. Dit beperkt jouw leveranciers en verhoogt de kosten.

Kosteneffectiviteit en gemeenschappelijkheid zijn de redenen voor de ontwikkeling van nieuwe standaardsystemen. Het nadeligste aspect van MBD is dat het de technische definitie minimaliseert, wat zeer problematisch is voor het engineeringproces zelf, waar enorme risico’s op falen kunnen ontstaan.

De weg vooruit zou zijn om er bij de grote CAD-bedrijven op aan te dringen aan de markteisen te voldoen. Vorm een brancheraad en definieer de normen voor PMI-data die moeten kunnen worden gelezen door een standaard import en export functionaliteit. Verzeker dat modellen kunnen worden geleverd in een standaard, compatibel formaat.

Het worden interessante jaren.

Hoe ga je er mee aan de slag?

Als je hierdoor enthousiast bent geworden over de technologie, bekijk dan eens enkele gratis kijkers die MBD ondersteunen, zoals IDA-STEP of de NIST-analysetools.

De volgende stap zou zijn te bepalen waar en hoe MBD in jouw fabriek zou werken. Daarvoor heb je een duidelijke strategie nodig voordat je met de implementatie begint. 

Vraag vandaag nog een gratis kennismakingsgesprek aan om aan de slag te gaan.

Lees volgende

GRATIS STRATEGIEGESPREK

Benieuwd naar de impact van digitalisatie op jouw plaatwerkbedrijf? Vraag een gratis strategiegesprek aan.