1 min read

De weg naar een succesvolle industrie 4.0

Hoe realiseer je een smart factory?

Het begint met een goed georganiseerde flow, logische processen, geschoold personeel en natuurlijk een hoge mate van digitalisering in alles wat je doet.

Daarna zijn er feitelijk 8 stappen nodig, die in een verbetercyclus worden doorlopen. Met andere woorden: het is een lus waarin het bedrijf steeds slimmer wordt.

De 8 stappen:

 1. Connect — verbind de werkvloer aan alle databases.
 2. Verzamelen — stop alle data in een logische locatie en groepeer.
 3. Opslaan — zorg dat alle data goed bereikbaar is (SQL-databases, data lakes etc.)
 4. Analyseren — maak de data bruikbaar voor analyse, klopt alles wel?
 5. Visualiseren — maak de data inzichtelijk voor de organisatie.
 6. Patronen vinden — wat gebeurt er precies en wat kunnen we daarmee?
 7. Voorspellen — wat gebeurt er als we zo doorgaan? Wat gebeurt er als we iets veranderen?
 8. Oplossen — wat moeten we precies doen om te verbeteren?

Dit leidt tot:

 • Productiviteitsverbetering
 • Betere capaciteitsbenutting
 • Omzetverhoging
 • Winstverbetering

De uitdaging

De meeste bedrijven worstelen echter met de eerste stap: Connect.

Dit komt doordat alle systemen verschillende termen en logica gebruiken. En veel software systemen die aanwezig zijn in de fabriek zijn vaak te verouderd om goed te integreren.

Morgen geef ik wat uitleg en voorbeelden van hoe je de werkplek effectief kunt verbinden en data kunt verzamelen.