1 min read

Duurzame Winst

Stel er zijn 2 fictieve bedrijven:

 • Bedrijf A: 5 × laser, 20 medewerkers, 10 miljoen omzet
 • Bedrijf B: 1 × laser, 3 medewerkers, 3 miljoen omzet.

Welk bedrijf staat er beter voor?

Om dit te beantwoorden moet de eerst de omzet gedeeld door het aantal machines en mensen.

Dan kom je uit op:

 • 10 / 20 / 5 = 0.1
 • 3 / 1 / 3 = 1

 

Verrassend genoeg zou bedrijf B 10 keer effectiever moeten zijn dan bedrijf A. 

Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Want je weet niet hoeveel winst er gemaakt wordt.

Om dat te doen moeten lopende kosten afgetrokken van de omzet. Dat is de basis.

Maar om een compleet beeld te vormen, moeten we ook weten of het bedrijf verbeterd. En verbetering is niet altijd een kwestie van ROI berekenen, maar ook vooral kwalitatief.

Wil je dit meten? Hier een aantal ideeën waar je zou kunnen starten:

 • Verbeterende marges 
 • Kortere doorlooptijden
 • Verbetering kwaliteit productie
 • Toegenomen klanttevredenheid
 • Verbetering van de klantloyaliteit
 • Verbeterde operationele efficiëntie
 • Toegenomen tevredenheid medewerkers
 • Kosten per klantacquisitie
 • Productiviteit per medewerker
 • Geminimaliseerd risico
 • Verhoogde differentiatie ten opzichte van de concurrentie

Het punt is: om te weten of het goed gaat wil je meten hoe duurzaam het bedrijf ontwikkeld.

Kortom: duurzame winst maken.

Welke van deze indicatoren vind jij het belangrijkste in jouw bedrijf?